Baníctvo

 

Uľahčenie náročných úloh

Rôzne strojné aplikácie sa používajú v ťažobnom priemysle na vyvŕtanie skaly, rozbíjanie a odstraňovanie týchto hornín, ako aj mnoho ďalších veľmi náročných úloh. Väčšina týchto strojov pracuje v extrémne drsných podmienkach, čo má za následok značné opotrebenie zariadení, čo následne vedie k zníženiu efektívnosti, poruchám a vyšším nákladom na údržbu.

Mazivá NanoLub® Anti-Wear & Anti Friction sú založené na unikátnej patentovanej technológii viacvrstvových nano častíc s nano-fullerénovými vlastnosťami s vysokým obsahom síry. Tieto unikátne viacvrstvové nano-guľôčky WS₂ znižujú trenie a teplo, čím znižujú mechanické opotrebenie.

Kontaktný tlak zároveň spôsobuje, že nano-guľôčky uvoľňujú tribofilmy, ktoré sa pripájajú k povrchovým nerovnostiam a vyhladzujú ich, čím sa predlžuje mechanická účinnosť a životnosť zariadenia.

Produktová rada Nanolub® zahŕňa Extreme Pressure Oil a Grease AW / AF aditíva, ako aj AW / AF Dry Coating, ktoré sú schopné výrazne zlepšiť výkonnosť aplikácií Extreme Pressure používaných v banských zariadeniach.

Výsladok
-Významné zníženie trenia a opotrebenia 
-Optimalizovaný výkon
-Rozšírená životnosť aplikácie
-Menej porúch
-Menej servisných požiadaviek
-Zvýšená energetická účinnosť
-Zlepšené prevádzkové náklady