Elektrárne

Menej odstávok, menej porúch

Mechanické zariadenia používané v energetickom priemysle zahŕňajú dieselové generátory, turbíny, prevodovky, reťaze, drôtené laná a iné mechanické zariadenia. Všetky tieto sú potrebné na prevádzku, takmer nonstop, v podmienkach extrémneho tlaku. Ich mechanické časti sú vystavené trvalému treniu, čo vedie k opotrebeniu, strate prevádzkovej účinnosti, krátkym intervalom údržby a prípadným poruchám.

Mazivá NanoLub® Effective Anti-Wear & Anti Friction sú založené na unikátnej patentovanej technológii viacvrstvových nano-častíc s nano fullerénovými vlastnosťami s vysokým obsahom síry. Tieto unikátne viacvrstvové nano-guľôčky WS₂ znižujú trenie a teplo, čím znižujú mechanické opotrebenie. Kontaktný tlak zároveň spôsobuje, že nano-guľôčky uvoľňujú tribofilmy, ktoré sa pripájajú k povrchovým nerovnostiam a vyhladzujú ich, čím sa predlžuje mechanická účinnosť a životnosť zariadenia.

Produktová rada Nanolub® zahŕňa Extreme Pressure Oil a Grease AW / AF aditíva rôznych typov, ako aj AW / AF Dry Coating, ktoré sú schopné výrazne zlepšiť výkonnosť aplikácií Extreme Pressure používaných v energetickom priemysle.

Výsledok

-Významné zníženie trenia a opotrebenia
-Optimalizovaný výkon
-Rozšírená životnosť aplikácie
-Menej porúch
-Menej servisných požiadaviek
-Zvýšená energetická účinnosť
-Zlepšené prevádzkové náklady
-Zvýšený generovaný výkon