Huty

Pozor, náročné podmienky

Počas spracovania ocele je strojné zariadenie vystavené v náročným podmienkam s vysokým zaťažením a pri vysokých teplotách. Spoločne s takmer nepretržitou prevádzkou a neustálym trením to má za následok výrazné opotrebenie mechanických súčiastok.

Mazivá NanoLub® brániace opotrebeniu a trenie sú založené na jedinečnej patentovanej technológii, ktorá využíva viacvrstvové nano-fullerenové častice s pevným disulfidom wolfrámu (WS2). Tieto jedinečné viacvrstvové IF-WS2 nano-guľôčky sú známe tým, že vykazujú vynikajúcu tepelnú stabilitu -273 ° C do + 500 ° C, šokový tlak (5,076,000 PSI), tlak (4,263,000PSI) a robí ich univerzálnymi v extrémnych podmienkach, vrátane vysokých a extrémne nízkych teplôt, vysokého tlaku a vákua, vysokého zaťaženia, vysokých otáčok a koróznej odolnosti.

Vzhľadom k svojej veľkosti (50-200 nm) a morfológiu nano-častíc IF-WS2 ľahko vypĺňajú všetky nerovnosti kovov (šktiabance, mikro-praskliny, mikro-trhliny …) pri vynikajúcich vlastnostiach proti opotrebeniu. Pri vysokých zaťaženiach (<1 GPa) sa vrstvy oddeľujú od guľôčok, a prichytia sa k hrubému povrchu a nanesú naň tenkú ochrannú mono-vrstvou WS2. Zjemnia ho, čím sa zlepší celková mechanická účinnosť a predĺži sa životnosť zariadenia.

Sortiment produktov NanoLub® zahŕňa aditíva do olejov pre extrémny tlak a mazív AW / AF rôznych druhov a taktiež suché nátery AW / AF schopné výrazne zvyšovať výkon zariadenia v oceliarskom priemysle operujúcom pod extrémnym tlakom.

Výsledok

-Výrazné zníženie trenia a opotrebenia
-Optimalizovaný výkon
-Predĺžená prevádzková životnosť
-Menej porúch
-Menej požiadaviek na údržbu
-Zvýšená energetická účinnosť
-Nižšie prevádzkové náklady