Prísady pre rezné, ložiskové prevodové oleje. Aditiva do emulzných kvapalín pre strojársky a hutný priemysel

Hlavné výhody našich mazacích nano-prísad

Prísady do rezných olejov

Vysoká účinnosť proti opotrebeniu, treniu a extrémnemu tlaku / Možno používať pri vysokých i nízkych teplotách  / Zásadné predlženie životnosti nástrojov / Kvalitnejšie opracovanie / Nespôsobuje kožné choroby

Prísady pre emulzné kvapaliny

Vysoká účinnosť proti opotrebeniu, treniu a extrémnemu tlaku / Možno používať pri vysokých i nízkych teplotách  / Zásadné predlženie životnosti nástrojov / Kvalitnejšie opracovanie /Kvalitná povrchová úprava / Prevencia proti zvareniu výrobkov/ Nepodlieha hnilobným procesom/ Nespôsobuje kožné choroby

NanoLub® AMFO-2000 AW/AF/EP prísada pre rezné oleje v strojárenstve

Použitie

NanoLub® AMFO-2000 AW/AF/EP prísada pre rezné oleje je nová generácia rekondičných NANO-prísad veľmi silného disulfidu wolframu (WS2). Zdravotne nezávadné, netoxické uzavreté častice podľa protokolov OECD

NanoLub®AMFO je špeciálne vyvinutý pre rezné oleje v strojárenstve. Veľmi vhodne používať pre vŕtanie, rezanie, tvárnenie a valcovanie závitov, sústruženie a iné obrábanie…

Prednosťou  NanoLub®AMFO je zásadné predĺženie životnosti nástrojov a tým aj zníženie prestojov vo výrobe, schopnosť zariadenia pracovať pri vyžšom zaťažení a rýchlostiach, výborná tepelná vodivosť a tým obrábanie prebieha za nižších teplôt, kvalitnejšie opracovanie (menšie Ra)

NanoLub®AMFO prísady vykazujú vynikajúce vlastnosti proti extrémnemu tlaku (EP), proti treniu (AF) a proti opotrebeniu (AW). Miešateľný so všetkými typmi rezných olejov.

Nízky pomer riedenia : 0,5 – 4%

Popis

NanoLub® je založený na jedinečnej patentovanej technológii, ktorá využíva viacvrstvové nano-fullerenové častice s pevným disulfidem wolframu (WS2). Tieto jedinečné viacvrstvové IF-WS2 nano-guličky sú  známe tým, že vykazujú vynikajúcu tepelnú stabilitu -273°C až +500°C, šokový tlak (5,076,000 PSI), tlak (4,263,000PSI) a robí ich univerzálne v extrémnych podmienkach, vrátane vysokých a extrémne nízkych teplôt, vysokého tlaku a vákua, vysokého zaťaženia, vysokých otáčok a koróznej odolnosti.

Vzhľadom ku svojej veľkosti (50-200 nm) a morfológii nano-častíc IF-WS2 ľahko vypĺňajú všetky nerovnosti kovov (škrabance, mikro-praskliny, mikro-trhliny…) pri vynikajúcich vlastnostiach proti opotrebeniu. Pri vysokých zaťaženiach (<1 GPa) sa vrstvy oddeľujú od guľôčok a na povrchu kovu nanesú tenkú ochrannú mono-vrstvu WS2, a tým sa znižuje trenie a opotrebenie medzi kovmi.

Technické údaje

 • Farba: tmavo šedá
 • Pomer nariedenie: 0,5% -4% hmotnosti
 • Zdravie: netoxické uzavreté zachytené častice podľa protokolov OECD

Odvetvie

tvárnenie a valcovanie závitov

vŕtanie, rezanie, frézovanie, sústruženie a iné obrábanie…

NanoLub® AMFW-3000 AW/AF/EP aditívum pre emulzné kvapaliny v strojárstve

Použitie

NanoLub® AMFW-3000 AW/AF/EP aditívum pre emulzné kvapaliny na báze veľmi silného disulfidu wolframu (WS2). Zdravotne nezávadné, netoxické uzavreté častice podľa protokolov OECD. Neobsahuje chlór,bór, formaldehyd ani zinok. Ďalej neobsahuje kritické amíny ako je monoetanolamín a dicyklohexylamin.

NEOBSAHUJE OLEJ !

NanoLub®AMFW je špeciálne vyvinuté aditívum pre emulzné kvapaliny  na zniženie opotrebenia nástrojov pri obrábaní v strojárenstve. Veľmi vhodne používať pre vŕtanie, rezanie, tvárnenie a valcovanie závitov, sústruženie, frézovanie, brúsenie a iné obrábanie. Predovšetkým však tam, kde je obrábanie zamerané na výkon a ekonomiku výroby.

Prednosťou  NanoLub®AMFW je zásadné predĺženie životnosti nástrojov a tým aj zníženie prestojov vo výrobe, zvýšená protikorózna ochrana, schopnosť zariadenia pracovať pri vyššom zaťažení a rýchlostiach, výborná tepelná vodivosť a tým obrábanie prebieha za nižších teplôt, kvalitnejšie opracovanie (menšie Ra). Šetrná k životnému prostrediu nepodlieha hnilobným procesom a nespôsobuje kožné choroby.

NanoLub®AMFW prísady vykazujú vynikajúce vlastnosti proti extrémnemu tlaku (EP), proti treniu (AF) a proti opotrebeniu (AW). Aditívum je miešateľný s bežnými syntetickými a polosyntetickými emulziami, ktorým zásadne vylepší ich parametre.

Nízky pomer riedenia : 0,3 – 2%

Popis

 NanoLub® je založený na jedinečnej patentovanej technológii, ktorá využíva viacvrstvové nano-fullerenové častice s pevným disulfidem wolframu (WS2). Tieto jedinečné viacvrstvové IF-WS2 nano-guličky sú  známe tým, že vykazujú vynikajúcu tepelnú stabilitu -273°C až +500°C, šokový tlak (5,076,000 PSI), tlak (4,263,000PSI) a robí ich univerzálne v extrémnych podmienkách, vrátane vysokých a extrémne nízkych teplôt, vysokého tlaku a vákua, vysokého zaťaženia, vysokých otáčok a koróznej odolnosti.

Vzhľadom ku svojej veľkosti (50-200 nm) a morfológii nano-častíc IF-WS2 ľahko vypĺňajú všetky nerovnosti kovov (škrabance, mikro-praskliny, mikro-trhliny…) pri vynikajúcich vlastnostiach proti opotrebeniu. Pri vysokých zaťaženiach (<1 GPa) sa vrstvy oddeľujú od guľôčok a na povrchu kovu nanesú tenkú ochrannú mono-vrstvu WS2, a tým sa znižuje trenie a opotrebenie medzi kovmi.

Technické údaje

 • Farba: tmavo šedá
 • Pomer nariedenie: 0,3% -2% hmotnosti
 • Zdravie: netoxické uzavreté zachytené častice podľa protokolov OECD

Odvetvie

tvárnenie a valcovanie závitov

vŕtanie, rezanie, frézovanie, sústruženie a iné obrábanie…

NanoLub® MFW-3300 AW/AF/EP vodou riediteľná metalurgická (emulzná) kvapalina bez použitia oleja

Použitie

NanoLub® MFW-3300 AW/AF/EP plne formulovaná kvapalina  bez použitia oleja na báze veľmi silného disulfidu wolframu (WS2). Je rieditelná len vo vode. Zdravotne nezávadné, netoxické uzavreté častice podľa protokolov OECD. Neobsahuje chlór,bór, formaldehyd ani zinok. Ďalej neobsahuje kritické amíny ako je monoetanolamín a dicyklohexylamin.

NEOBSAHUJE OLEJ !

NanoLub®MFW je špeciálne vyvinuté aditívum pre emulzné kvapaliny  na zníženie opotrebenia nástrojov pri obrábaní v strojárenstve. Veľmi vhodne používať pre vŕtanie, rezanie, tvárnenie a valcovanie závitov, sústruženie, frézovanie, brúsenie a iné obrábanie. Predovšetkým však tam, kde je obrábanie zamerané na výkon a ekonomiku výroby.

Prednosťou  NanoLub®AMFW je zásadné predĺženie životnosti nástrojov a tým aj zníženie prestojov vo výrobe, zvýšená protikorózna ochrana, schopnosť zariadenia pracovať pri vyššom zaťažení a rýchlostiach, výborná tepelná vodivosť a tým obrábanie prebieha za nižších teplôt, kvalitnejšie opracovanie (menšie Ra). Šetrná k životnému prostrediu nepodlieha hnilobným procesom a nespôsobuje kožné choroby.

NanoLub®MFW prísady vykazujú vynikajúce vlastnosti proti extrémnemu tlaku (EP), proti treniu (AF) a proti opotrebeniu (AW). Aditívum je miešateľný s bežnými syntetickými a polosyntetickými emulziami, ktorým zásadne vylepší ich parametre.

Nízky pomer riedenia : 1 – 3% objemu vody

Popis

 NanoLub® je založený na jedinečnej patentovanej technológii, ktorá využíva viacvrstvové nano-fullerenové častice s pevným disulfidem wolframu (WS2). Tieto jedinečné viacvrstvové IF-WS2 nano-guličky sú  známe tým, že vykazujú vynikajúcu tepelnú stabilitu -273°C až +500°C, šokový tlak (5,076,000 PSI), tlak (4,263,000PSI) a robí ich univerzálne v extrémnych podmienkách, vrátane vysokých a extrémne nízkych teplôt, vysokého tlaku a vákua, vysokého zaťaženia, vysokých otáčok a koróznej odolnosti.

Vzhľadom ku svojej veľkosti (50-200 nm) a morfológii nano-častíc IF-WS2 ľahko vypĺňajú všetky nerovnosti kovov (škrabance, mikro-praskliny, mikro-trhliny…) pri vynikajúcich vlastnostiach proti opotrebeniu. Pri vysokých zaťaženiach (<1 GPa) sa vrstvy oddeľujú od guľôčok a na povrchu kovu nanesú tenkú ochrannú mono-vrstvu WS2, a tým sa znižuje trenie a opotrebenie medzi kovmi.

Technické údaje

 • Farba: tmavo šedá
 • Pomer nariedenie: 1% -3% objemu vody
 • Zdravie: netoxické uzavreté zachytené častice podľa protokolov OECD

Odvetvie

tvárnenie a valcovanie závitov

vŕtanie, rezanie, frézovanie, sústruženie a iné obrábanie…

NanoLub® MFWD-3302 AW/AF/EP vodou riediteľná metalurgická (emulzná) kvapalina pre tvárnenie a ťahanie za studena

Použitie

NanoLub® MFWD-3302 AW/AF/EP plne formulovaná metalurgická kvapalina pre tvárnenie za studena na báze veľmi silného disulfidu wolframu (WS2). Zdravotne nezávadné, netoxické uzavreté častice podľa protokolov OECD. Neobsahuje síru,bór, formaldehyd ani zinok. Ďalej neobsahuje kritické amíny ako je monoetanolamín a dicyklohexylamin.

NEOBSAHUJE OLEJ !

 NanoLub® MFWD je špeciálne vyvinutá metalurgická kvapalina  pre tvárnenie za studena. Vyznačuje sa zásadne nižším opotrebovaním nástrojov. Veľmi vhodne používať pre ťahanie plechov, tyčí, drôtov a trubiek. Pretláčanie, valcovanie, kovanie a zápustkové kovanie a iné. Predovšetkým však tam, kde je tvárnenie zamerané na výkon a ekonomiku výroby.

Prednosťou  NanoLub®MFWD je zásadné predĺženie životnosti nástrojov a tým aj zníženie prestojov vo výrobe, vďaka vynikajúcemu chladeniu a mazaniu je kvalitná povrchová úprava, prevencia proti zvareniu výrobkov, vynikajúca ochrana proti extrémnemu tlaku, neprodukuje dym.

NanoLub®MFWD prísady vykazujú vynikajúce vlastnosti proti extrémnemu tlaku (EP), proti treniu (AF) a proti opotrebeniu (AW). Miešateľná iba s vodou

Pomer riedenia : 2 – 10%

Popis

NanoLub® je založený na jedinečnej patentovanej technológii, ktorá využíva viacvrstvové nano-fullerenové častice s pevným disulfidem wolframu (WS2). Tieto jedinečné viacvrstvové IF-WS2 nano-guličky sú  známe tým, že vykazujú vynikajúcu tepelnú stabilitu -273°C až +500°C, šokový tlak (5,076,000 PSI), tlak (4,263,000PSI) a robí ich univerzálne v extrémnych podmienkach, vrátane vysokých a extrémne nízkych teplôt, vysokého tlaku a vákua, vysokého zaťaženia, vysokých otáčok a koróznej odolnosti.

Vzhľadom ku svojej veľkosti (50-200 nm) a morfológii nano-častíc IF-WS2 ľahko vypĺňajú všetky nerovnosti kovov (škrabance, mikro-praskliny, mikro-trhliny…) pri vynikajúcich vlastnostiach proti opotrebeniu. Pri vysokých zaťaženiach (<1 GPa) sa vrstvy oddeľujú od guľôčok a na povrchu kovu nanesú tenkú ochrannú mono-vrstvu WS2, a tým sa znižuje trenie a opotrebenie medzi kovmi.

Technické údaje

 • Farba: tmavo šedá
 • Pomer nariedenie: 2% -10% hmotnosti
 • Zdravie: netoxické uzavreté zachytené častice podľa protokolov OECD

Odvetvie

ťahanie plechov, tyčí, drôtov a trubiek. Pretláčanie, valcovanie, kovanie, zápustkové kovanie a iné.

NanoLub® AEL-0200 AW/AF prísada pre strojárenské oleje veľká až extrémna záťaž

Použitie

NanoLub® AEL-0200 AW/AF prísada pre oleje používané v strojárenských zariadeniach na báze veľmi silného disulfidu wolframu (WS2). Zdravotne nezávadné, netoxické uzavreté častice podľa protokolov OECD

 NanoLub® AEL je špeciálne vyvinutá metalurgická kvapalina  pre tvárnenie za studena. Vyznačuje sa zásadne nižším opotrebovaním nástrojov. Veľmi vhodne používať pre ťahanie plechov, tyčí, drôtov a trubiek. Pretláčanie, valcovanie, kovanie a zápustkové kovanie a iné. Predovšetkým však tam, kde je tvárnenie zamerané na výkon a ekonomiku výroby.

NanoLub®AEL prísady vykazujú vynikajúce vlastnosti proti extrémnemu tlaku (EP), proti treniu (AF) a proti opotrebeniu (AW). Miešateľná iba s olejom.

Popis

NanoLub® je založený na jedinečnej patentovanej technológii, ktorá využíva viacvrstvové nano-fullerenové častice s pevným disulfidem wolframu (WS2). Tieto jedinečné viacvrstvové IF-WS2 nano-guličky sú  známe tým, že vykazujú vynikajúcu tepelnú stabilitu -273°C až +500°C, šokový tlak (5,076,000 PSI), tlak (4,263,000PSI) a robí ich univerzálne v extrémnych podmienkach, vrátane vysokých a extrémne nízkych teplôt, vysokého tlaku a vákua, vysokého zaťaženia, vysokých otáčok a koróznej odolnosti.

Vzhľadom ku svojej veľkosti (50-200 nm) a morfológii nano-častíc IF-WS2 ľahko vypĺňajú všetky nerovnosti kovov (škrabance, mikro-praskliny, mikro-trhliny…) pri vynikajúcich vlastnostiach proti opotrebeniu. Pri vysokých zaťaženiach (<1 GPa) sa vrstvy oddeľujú od guľôčok a na povrchu kovu nanesú tenkú ochrannú mono-vrstvu WS2, a tým sa znižuje trenie a opotrebenie medzi kovmi.

Ak ste nenašli výrobok NanoLub®  špeciálne vyvinutý pre Vašu aplikáciu, kontaktujte nás s Vašou požiadavkou. Pokúsime sa vypracovať riešenie pre Vašu aplikáciu, vrátane technického poradenstva

Technické údaje

 • Farba: tmavo šedá
 • Pomer nariedenie: 2% -10% hmotnosti
 • Zdravie: netoxické uzavreté zachytené častice podľa protokolov OECD

Odvetvie

prísada pre oleje používané v strojárenských zariadeniach

NanoLub® ABO-0201 AW/AF prísada pre ložiskové oleje

Použitie

NanoLub®ABO-0201 AW/AF prísada pre  ložiskové oleje, je nová generácia rekondičných NANO-prísad pre ložiskové oleje na báze koncentrátu syntetického oleja zmiešaného s nano-fullerenovými časticami disulfidu wolframu (WS2). Zvyšuje výkon a znižuje náklady na prevádzku a údržbu zariadení kde sa používajú ložiská.Vykazuje vynikajúce vlastnosti proti extrémnemu tlaku (EP), proti treniu (AF) a proti opotrebeniu (AW). Miešateľný je so všetkými typmi olejov: syntetický, polosyntetický a minerálny.

Popis

NanoLub® je založený na jedinečnej patentovanej technológii, ktorá využíva viacvrstvové nano-fullerenové častice s pevným disulfidem wolframu (WS2). Tieto jedinečné viacvrstvové IF-WS2 nano-guličky sú  známe tým, že vykazujú vynikajúcu tepelnú stabilitu -273°C až +500°C, šokový tlak (5,076,000 PSI), tlak (4,263,000PSI) a robí ich univerzálne v extrémnych podmienkách, vrátane vysokých a extrémne nízkych teplôt, vysokého tlaku a vákua, vysokého zaťaženia, vysokých otáčok a koróznej odolnosti.

Vzhľadom ku svojej veľkosti (50-200 nm) a morfológii nano-častíc IF-WS2 ľahko vypĺňajú všetky nerovnosti kovov (škrabance, mikro-praskliny, mikro-trhliny…) pri vynikajúcich vlastnostiach proti opotrebeniu. Pri vysokých zaťaženiach (<1 GPa) sa vrstvy oddeľujú od guľôčok a na povrchu kovu nanesú tenkú ochrannú mono-vrstvu WS2, a tým sa znižuje trenie a opotrebenie medzi kovmi.

Technické údaje

 • Farba: tmavo šedá
 • Pomer nariedenie: 3% hmotnostných jednotiek
 • Nosič: plne syntetický olej
 • Viskozita: 600-750 cSt pri 40 ° C
 • Hustota: 0,9-0,97 g / cm3
 • Zdravotne nezávadné, netoxické uzavreté častice podľa protokolov OECD
 • Bezpečnosť: zhoda s REACH

Odvetvie

 • Dopravníky, a všade kde sa používajú bežné ložiská v uzavretých prevodoch.

NanoLub® ABO-0201 AW/AF prísada pre ložiskové oleje vysoká záťaž

Použitie

NanoLub®ABO-0201 AW/AF prísada pre  ložiskové oleje, je nová generácia rekondičných NANO-prísad pre ložiskové oleje na báze koncentrátu syntetického oleja zmiešaného s nano-fullerenovými časticami disulfidu wolframu (WS2). Zvyšuje výkon a znižuje náklady na prevádzku a údržbu zariadení kde sa používajú ložiská s veľkou až extrémnou záťažou.Vykazuje vynikajúce vlastnosti proti extrémnemu tlaku (EP), proti treniu (AF) a proti opotrebeniu (AW). Miešateľný je so všetkými typmi olejov: syntetický, polosyntetický a minerálny.

Popis

NanoLub® je založený na jedinečnej patentovanej technológii, ktorá využíva viacvrstvové nano-fullerenové častice s pevným disulfidem wolframu (WS2). Tieto jedinečné viacvrstvové IF-WS2 nano-guličky sú  známe tým, že vykazujú vynikajúcu tepelnú stabilitu -273°C až +500°C, šokový tlak (5,076,000 PSI), tlak (4,263,000PSI) a robí ich univerzálne v extrémnych podmienkách, vrátane vysokých a extrémne nízkych teplôt, vysokého tlaku a vákua, vysokého zaťaženia, vysokých otáčok a koróznej odolnosti.

Vzhľadom ku svojej veľkosti (50-200 nm) a morfológii nano-častíc IF-WS2 ľahko vypĺňajú všetky nerovnosti kovov (škrabance, mikro-praskliny, mikro-trhliny…) pri vynikajúcich vlastnostiach proti opotrebeniu. Pri vysokých zaťaženiach (<1 GPa) sa vrstvy oddeľujú od guľôčok a na povrchu kovu nanesú tenkú ochrannú mono-vrstvu WS2, a tým sa znižuje trenie a opotrebenie medzi kovmi.

Technické údaje

 • Farba: tmavo šedá
 • Pomer nariedenie: 3% hmotnostných jednotiek
 • Nosič: plne syntetický olej
 • Viskozita: 600-750 cSt pri 40 ° C
 • Hustota: 0,9-0,97 g / cm3
 • Zdravotne nezávadné, netoxické uzavreté častice podľa protokolov OECD
 • Bezpečnosť: zhoda s REACH

Odvetvie

Všade kde sa používajú  ložiská namáhané veľkou až extrémnou záťažou v uzavretých prevodoch.

nadpis

text

nadpis

text