Ťažba ropy a plynu

Predĺžte svoje servisné cykly

Ťažké špeciálne strojové zariadenia používané v odvetviach ťažby a prieskumov nálezísk ropy a plynu v rámci tuzemských i zahraničných projektov pracujú v podmienkach extrémneho tlaku a musia odolávať vysokému zaťaženiu a teplotám. Nepretržite trenie nevyhnutne spôsobuje opotrebovanie základných mechanických súčastí, čo vedie k zníženiu výkonnosti a spoľahlivosti strojov, omeškaniu v prevádzke, kratším servisným cyklom a vyšším požiadavkám na údržbu. To je obzvlášť zásadné, pre priemysel fungujúci s vysokými prevádzkovými nákladmi.

Mazivá NanoLub® brániace opotrebeniu a trenie s jedinečnou patentovanou technológiou vlastného veľmi silného disulfidu wolfrámu (WS₂) v nano časticiach s viacerými vrstvami, ktoré sa podobajú fullerenům. Tieto unikátne viacvrstvové nano guľôčky WS₂ znižujú trenie, teplo, a tým tiež mechanické opotrebenie.

Súčasne tlak kontaktu spôsobuje, že tieto nano guľôčky uvoľňujú tribofilmy, ktoré sa prichytia k hrubému povrchu a zjemní ho, čím sa zlepší celková mechanická účinnosť a predĺži sa životnosť zariadenia. Sortiment produktov NanoLub® zahŕňa aditíva do olejov pre extrémny tlak a mazív AW / AF a taktiež suché nátery AW / AF schopné výrazne zvyšovať výkon zariadenia v priemysle ťažby ropy a zemného plynu, ktoré pracujú pod extrémnym tlakom.

Výsledok

  • Výrazné zníženie opotrebenia a trenia
  • Optimalizovaný výkon
  • Predĺžená prevádzková životnosť
  • Menej porúch
  • Menej požiadaviek na údržbu
  • Nižšia spotreba energie
  • Nižšie prevádzkové náklady