Nano 50

Produktový rad NanoLub® spoločnosti Nanomaterials v roku 2006 získala ocenenie Nano
50TM. Ceny Nano 50, prezentované časopisom Nanotech Briefs, sa udeľujú 50 najlepším
technológiám, produktom a inovátorom, ktorí výrazne ovplyvnili priemysel nanotechnológií.
Nanotech Briefs je digitálnym mesačníkom od vydavateľov NASA Tech Briefs, ktorý
upozorňuje na prelomy v nanotechnologické priemysle a MEMS. Nominácia Nano 50 boli
udelené panelom expertov na nanotechnológie.

Nano 50

ARCHITECT Nano 50TM