Prísady pre osobné, dodávkové a nákladné automobily

Hlavné výhody našich mazacích nano-prísad

Nižšia spotreba paliva / Vyšší výkon a krútiaci moment / Dlhšia životnosť motora / Nižšie škodlivé emisie / Nižšie náklady na servis / Eliminuje “studené štarty” / Tichší a pokojnejší chod motora

Prísady do prevodového oleja

Vysoká účinnosť proti opotrebeniu, trenie a extrémnemu tlaku / Možno používať pri vysokých I nízkych teplotách / Bráni mikro erózii a únave povrchu materiálu / Pohlcuje otrasy

NanoLub® AC-1000 AW/AF prísada pre benzínové motory

Použitie

NanoLub®AC-1000 AW/AF prísada pre motorové oleje benzínových štvortaktných motorov, je nová generácia rekondičných NANO-prísad pre motorové oleje na báze koncentrátu syntetického oleja zmiešaného s nano-fullerenovými časticami disulfidu wolframu (WS2). Zvýšuje výkon a znížuje nákladov na prevádzku a údržbu osobných automobilov.Vykazuje vynikajúce vlastnosti proti extrémnemu tlaku (EP), proti treniu (AF) a proti opotrebeniu (AW). Miešateľný je so všetkými typmi olejov: syntetický, polosyntetický a minerálny.

Popis

NanoLub® je založený na jedinečnej patentovanej technológii, ktorá využíva viacvrstvové nano-fullerenové častice s pevným disulfidem wolframu (WS2). Tieto jedinečné viacvrstvové IF-WS2 nano-guličky sú  známe tým, že vykazujú vynikajúcu tepelnú stabilitu -273°C až +500°C, šokový tlak (5,076,000 PSI), tlak (4,263,000PSI) a robí ich univerzálne v extrémnych podmienkách, vrátane vysokých a extrémne nízkych teplôt, vysokého tlaku a vákua, vysokého zaťaženia, vysokých otáčok a koróznej odolnosti.

Vzhľadom ku svojej veľkosti (50-200 nm) a morfológii nano-častíc IF-WS2 ľahko vypĺňajú všetky nerovnosti kovov (škrabance, mikro-praskliny, mikro-trhliny…) pri vynikajúcich vlastnostiach proti opotrebeniu. Pri vysokých zaťaženiach (<1 GPa) sa vrstvy oddeľujú od guľôčok a na povrchu kovu nanesú tenkú ochrannú mono-vrstvu WS2, a tým sa znižuje trenie a opotrebenie medzi kovmi.

Technické údaje

 • Farba: tmavo šedá
 • Pomer nariedenie: 3% hmotnostných jednotiek
 •  Nosič: plne syntetický olej
 •  Viskozita: 600-750 cSt pri 40 ° C
 •  Hustota: 0,9-0,97 g / cm3
 •  Zdravotne nezávadné, netoxické uzavreté častice podľa protokolov OECD
 •  Bezpečnosť: zhoda s REACH

Odvetvie

 • Všetky typy štvortaktných benzínových motorov

NanoLub® AC-1100 AW/AF prísada pre naftové motory

Použitie

NanoLub®AC-1100 AW/AF prísada pre motorové oleje naftových motorov, je nová generácia rekondičných NANO-prísad pre motorové oleje na báze koncentrátu syntetického oleja zmiešaného s nano-fullerenovými časticami disulfidu wolframu (WS2). Zvyšuje výkon a znižuje náklady na prevádzku a údržbu osobných, dodávkových a nákladných automobilov.Vykazuje vynikajúce vlastnosti proti extrémnemu tlaku (EP), proti treniu (AF) a proti opotrebeniu (AW). Miešateľný je so všetkými typmi olejov: syntetický, polosyntetický a minerálny.

Popis

NanoLub® je založený na jedinečnej patentovanej technológii, ktorá využíva viacvrstvové nano-fullerenové častice s pevným disulfidem wolframu (WS2). Tieto jedinečné viacvrstvové IF-WS2 nano-guličky sú  známe tým, že vykazujú vynikajúcu tepelnú stabilitu -273°C až +500°C, šokový tlak (5,076,000 PSI), tlak (4,263,000PSI) a robí ich univerzálne v extrémnych podmienkách, vrátane vysokých a extrémne nízkych teplôt, vysokého tlaku a vákua, vysokého zaťaženia, vysokých otáčok a koróznej odolnosti.

Vzhľadom ku svojej veľkosti (50-200 nm) a morfológii nano-častíc IF-WS2 ľahko vypĺňajú všetky nerovnosti kovov (škrabance, mikro-praskliny, mikro-trhliny…) pri vynikajúcich vlastnostiach proti opotrebeniu. Pri vysokých zaťaženiach (<1 GPa) sa vrstvy oddeľujú od guľôčok a na povrchu kovu nanesú tenkú ochrannú mono-vrstvu WS2, a tým sa znižuje trenie a opotrebenie medzi kovmi.

Technické údaje

 • Farba: tmavo šedá
 • Pomer nariedenie: 3% hmotnostných jednotiek
 • Nosič: plne syntetický olej
 • Viskozita: 600-750 cSt pri 40 ° C
 • Hustota: 0,9-0,97 g / cm3
 • Zdravotne nezávadné, netoxické uzavreté častice podľa protokolov OECD
 • Bezpečnosť: zhoda s REACH

Odvetvie

 • Osobné, dodávkové a nákladné automobily
 •  Menšie lodné motory, generátory

NanoLub® AC-1101 AW/AF prísada pre veľké naftové motory

Použitie

NanoLub®AC-1101 AW/AF prísada pre motorové oleje naftových motorov pre veľkú až extrémnu záťaž, je nová generácia rekondičných NANO-prísad pre motorové oleje na báze koncentrátu syntetického oleja zmiešaného s nano-fullerenovými časticami disulfidu wolframu (WS2). Zvyšuje výkon a znižuje nákladov na prevádzku a údržbu ťažkých strojov ako napríklad : nákladné automobily, kamióny, autobusy, stavebná a poľnohospodárska mechanizácia. Vykazuje vynikajúce vlastnosti proti extrémnemu tlaku (EP), proti treniu (AF) a proti opotrebeniu (AW). Miešateľný je so všetkými typmi olejov: syntetický, polosyntetický a minerálny

Popis

NanoLub® je založený na jedinečnej patentovanej technológii, ktorá využíva viacvrstvové nano-fullerenové častice s pevným disulfidem wolframu (WS2). Tieto jedinečné viacvrstvové IF-WS2 nano-guličky sú  známe tým, že vykazujú vynikajúcu tepelnú stabilitu -273°C až +500°C, šokový tlak (5,076,000 PSI), tlak (4,263,000PSI) a robí ich univerzálne v extrémnych podmienkách, vrátane vysokých a extrémne nízkych teplôt, vysokého tlaku a vákua, vysokého zaťaženia, vysokých otáčok a koróznej odolnosti.

Vzhľadom ku svojej veľkosti (50-200 nm) a morfológii nano-častíc IF-WS2 ľahko vypĺňajú všetky nerovnosti kovov (škrabance, mikro-praskliny, mikro-trhliny…) pri vynikajúcich vlastnostiach proti opotrebeniu. Pri vysokých zaťaženiach (<1 GPa) sa vrstvy oddeľujú od guľôčok a na povrchu kovu nanesú tenkú ochrannú mono-vrstvu WS2, a tým sa znižuje trenie a opotrebenie medzi kovmi.

Technické údaje

 • Farba: tmavo šedá
 • Pomer nariedenie: 3% hmotnostných jednotiek
 • Nosič: plne syntetický olej
 • Viskozita: 600-750 cSt pri 40 ° C
 • Hustota: 0,90-0,99 g / cm3
 • Zdravotne nezávadne, netoxické uzavreté častice podľa protokolov OECD
 • Bezpečnosť: zhoda s REACH

Odvetvie

Nákladné automobily, kamióny, autobusy, stavebná a poľnohospodárska mechanizácia. Menšie lodné motory, generátory

NanoLub® MC-2100 AW/AF prísada pre motory motocyklov

Použitie

NanoLub®MC-2100 AW/AF prísada pre motorové oleje, benzínových štvortaktných motorov, je nová generácia rekondičných NANO-prísad pre motorové oleje na báze koncentrátu syntetického oleja zmiešaného s nano-fullerenovými časticami disulfidu wolframu (WS2). Zvyšuje výkon a znižuje nákladov na prevádzku a údržbu motocyklov a záhradnej techniky. Vykazuje vynikajúce vlastnosti proti extrémnemu tlaku (EP), proti treniu (AF) a proti opotrebeniu (AW). Miešateľný je so všetkými typmi olejov: syntetický, polosyntetický a minerálny.

Popis

NanoLub® je založený na jedinečnej patentovanej technológii, ktorá využíva viacvrstvové nano-fullerenové častice s pevným disulfidem wolframu (WS2). Tieto jedinečné viacvrstvové IF-WS2 nano-guličky sú  známe tým, že vykazujú vynikajúcu tepelnú stabilitu -273°C až +500°C, šokový tlak (5,076,000 PSI), tlak (4,263,000PSI) a robí ich univerzálne v extrémnych podmienkách, vrátane vysokých a extrémne nízkych teplôt, vysokého tlaku a vákua, vysokého zaťaženia, vysokých otáčok a koróznej odolnosti.

Vzhľadom ku svojej veľkosti (50-200 nm) a morfológii nano-častíc IF-WS2 ľahko vypĺňajú všetky nerovnosti kovov (škrabance, mikro-praskliny, mikro-trhliny…) pri vynikajúcich vlastnostiach proti opotrebeniu. Pri vysokých zaťaženiach (<1 GPa) sa vrstvy oddeľujú od guľôčok a na povrchu kovu nanesú tenkú ochrannú mono-vrstvu WS2, a tým sa znižuje trenie a opotrebenie medzi kovmi.

Technické údaje
Farba: tmavě šedá
Poměr naředění: podľa konkrétneho odporúčania
Nosič: úplne syntetická olej
Viskozita: 330 až 400 cSt pri teplote 40 ° C
Density: 0,90-0,99 g / cm3
Zdravotne nezávadne, netoxické uzavreté častice podľa protokolov OECD
Bezpečnosť: zhoda s nariadením REACH

Odvetvie

 • Všetky typy štvortaktných benzínových motorov motocyklov a záhradnej techniky

NanoLub® AG -3.1 AW/AF/EP prísada do prevodového oleja a diferencialu automobilov a motocyklov

Použitie

NanoLub®AG-3.1 AW/AF/EP prísada pre oleje prevodoviek a diferenciálov, je nová generácia rekondičných NANO-prísad pre prevodove oleje na báze koncentrátu syntetického oleja zmiešaného s nano-fullerenovými časticami disulfidu wolframu (WS2). Zvyšuje výkon a znižuje náklady na prevádzku a údržbu prevodoviek a diferenciálov automobilov. Vykazuje vynikajúce vlastnosti proti extrémnemu tlaku (EP), proti treniu (AF) a proti opotrebeniu (AW). Pohlcuje otrasy a bráni únave povrchu materiálu. Miešateľná  je so všetkými typmi olejov určených do prevodoviek.

Nevhodné pre automatické prevodovky.

Popis

NanoLub® je založený na jedinečnej patentovanej technológii, ktorá využíva viacvrstvové nano-fullerenové častice s pevným disulfidem wolframu (WS2). Tieto jedinečné viacvrstvové IF-WS2 nano-guličky sú  známe tým, že vykazujú vynikajúcu tepelnú stabilitu -273°C až +500°C, šokový tlak (5,076,000 PSI), tlak (4,263,000PSI) a robí ich univerzálne v extrémnych podmienkách, vrátane vysokých a extrémne nízkych teplôt, vysokého tlaku a vákua, vysokého zaťaženia, vysokých otáčok a koróznej odolnosti.

Vzhľadom ku svojej veľkosti (50-200 nm) a morfológii nano-častíc IF-WS2 ľahko vypĺňajú všetky nerovnosti kovov (škrabance, mikro-praskliny, mikro-trhliny…) pri vynikajúcich vlastnostiach proti opotrebeniu. Pri vysokých zaťaženiach (<1 GPa) sa vrstvy oddeľujú od guľôčok a na povrchu kovu nanesú tenkú ochrannú mono-vrstvu WS2, a tým sa znižuje trenie a opotrebenie medzi kovmi.

Technické údaje

 • Farba: tmavo šedá
 • Pomer nariedenie: 3% hmotnostných jednotiek
 •  Nosič: plne syntetický olej
 •  Viskozita: 600-750 cSt pri 40 ° C
 •  Hustota: 0,9-0,97 g / cm3
 •  Zdravotne nezávadne, netoxické uzavreté častice podľa protokolov OECD
 •  Bezpečnosť: zhoda s REACH

Odvetvie

 • Všetky typy  automobilových  manuálných prevodoviek a diferencialov
 • Nevhodné pre automatické prevodovky

NanoLub® RACING G1 AW / AF prísada pre motorové oleje, športových áut

 

Použitie

NanoLub® RACING G1 AW/AF prísada pre športové motory je novou generáciou rekondičných NANO-prísad pre motorové oleje na báze koncentrátu syntetického oleja zmiešaného s nano-fullerenovými časticami disulfidu wolframu (WS2). Zdravotne nezávadné, netoxické uzavreté častice podľa protokolov OECD

NanoLub® je špeciálne vyvinutý pre zvýšenie výkonu motorov športových vozidiel

Vhodný pro všetky typy štvortaktných motorov.

Vykazuje vynikajúce vlastnosti proti extrémnemu tlaku (EP), proti treniu (AF) a proti opotrebeniu (AW). Miešateľný je so všetkými typy olejov: syntetický, polosyntetický a minerálny.

Používanie prísady NanoLub® RACING G1 AW/AF je špecifické a preto poskytujeme našim zákazníkom úplné poradenstvo a spoluprácu podľa ich požiadaviek.