Ťažká strojné zariadenie

Postarajte sa o stroje, ktoré pre Vás pracujú

Ťažké stroje sú špeciálne navrhnuté pre mechanicky hrubé stavebné úlohy a ťažké zemné práce. Extrémne zaťaženie a takmer nepretržitá prevádzka vedie k zvýšenému opotrebovaniu životne dôležitých strojných prvkov, ako sú motory, prevodovky a iné pohyblivé časti. Výsledkom je v priebehu času výrazne nižší výkon stroja, poruchy, nákladné požiadavky na prevádzku a nižšia účinnosť paliva.

Mazivá NanoLub® Heavy Duty Anti-Wear & Anti-Friction sú založené na unikátnej patentovanej technológii vlastných veľmi silných častíc podobných nano-flelérénu typu WS2. Tieto jedinečné viacvrstvové nano-guličky IF-WS2 znižujú trenie a znižujú mechanické opotrebenie.

Súčasný kontaktný tlak spôsobuje, že nano-guľôčky uvoľňujú tribofilmy, ktoré sa pripájajú k povrchu a vyhladzujú, čím sa rozširuje mechanická účinnosť a životnosť prístroja

Výsledok

-Významné zníženie trenia a opotrebenia
-Znížené prevádzkové náklady
-Optimalizovaný výkon
-Rozšírená životnosť aplikácií
-Menej požiadaviek na údržbu
-Zvýšená energetická účinnosť
Zvýšený generovaný výstupný výkon