Testy a ocenenia

Testovania potvrdzujú vynikajúcu kvalitu aditív WS2

Timkenove skúšky  motorových olejov ukazujú až 259% predlženie času ku zlyhaniu.

Stiahnuť

Skúšky potvrdzujú významné prínosy WS2

Skúšky dokazujú významné predlženie životnosti motorových olejov. Testované na troch druhoch motorových olejov. Predlženie životnosti sa zlepšilo v priemere až o 154 %.

Stiahnuť

Light Valley Test

Výsledky skúšok NanoLub AMFO-2000 a AMFW-3000 na predĺženie životnosti obrábacích nástrojov v strojárenstve

Stiahnuť

NanoLub IF WS2 renovuje povrchy prevodoviek

Priebežné nezávislé testovania NanoLub IF WS2 potvrdzujú že tieto častice poskytujú hmatateľné výhody v rade priemyselných, dopravných, ťažobných odvetviach vrátane konečných pohonov a všetkých prevodov

Stiahnuť

Používanie aditív WS2 v cestnej doprave nie je žiadny hlavolam

Výsledky skúšok prísad NanoLub WS2 na životnosť prevodových, motorových olejov s spotrebu paliva

Stiahnuť

Prísady Nano Lub WS2 vylepšujú spaľovanie a výrazne znižujú emisie výfukových plynov

Použitie NanoLub WS2 znižuje trenie, opotrebovanie súčiastok motorov čoho výsledkom je výrazne znížená spotreba a emisie výfukových plynov.

Stiahnuť

Olejové prísady Nano Lub AC-1100 AW/AF. Meranie trenia a opotrebenia

Výsledky skúšok merania 11/2018, prevedené  Vysoká škola technická v Brne Fakulta strojného inžinierstva. Ústav konštruovania

Stiahnuť

Testy na zníženie emisií výfukových plynov

Výsledky skúšok, zameraných na zníženie emisií výfukových plynov, u viacerých druhoch motorových vozidiel

Stiahnuť

Skúšky spotreby paliva SAE J1321 na súprave

Skúšky úspornosti spotreby na nákladných vozidlách kategórie 8. Použité pre túto skúšku boli 3 totožné nákladné vozidlá Caskadia model 2012

Stiahnuť

Testy preukázujú výhody NanoLub WS2 balíkov pre vozové parky

Balíky NanoLub WS2 sú k dispozícii aby vyhovovali mnohým prevádzkovým požiadavkám vrátane ťažby, stavebníctva, priemyslu, výroby energie, cestnej, železničnej a lodnej dopravy.

Stiahnuť

Machanizmus pôsobenia nanočastíc IF-WS2 ako AW/AF/EP maziva

Úvod  do Nanotechnologie NIS

Stiahnuť

Vzory povrchu materiálov po opracovaní v strojárenstve

Vzorky povrchu materiálov pred pridaním a po pridaní vodou riediteľných aditív a prísad do rezných olejov na báze nanočastíc IF-WS2  v strojárenstve

Stiahnuť

Test spoločnosti BETA UTENSILI S.P.A.

Súhrnná správa o 23 dňovom teste jedného  z najväčších výrobcov ručného náradia v Európe. Testovanie opotrebovania pevných nástrojov pre sústruženie a rezanie.

Stiahnuť

Analýza šetrenia nákladov naftová elektráreň

Elektráreň 180 MW dieselové motory Wartsila 4 MW a Caterpillar 1,5 MW

Stiahnuť

Protokol meranie emisií na vozidle IVECO

Protokol z merania emisií na nákladnom vozidle  IVECO, najazdených 979.395 km pred  použití NanoLub AC-1101,  a po najazdení 100 km a použití NanoLub AC-1101 .

Stiahnuť