Prísady pre lode

Hlavné výhody našich mazacích nano-prísad

Prísady do motorového oleja

Nižšia spotreba paliva / Vyšší výkon a krútiaci moment / Dlhšia životnosť motora / Nižšie škodlivé emisie / Nižšie náklady na servis / Eliminuje “studené štarty” / Tichší a pokojnejší chod motora

Prísady do prevodového oleja

Vysoká účinnosť proti opotrebeniu, trenie a extrémnemu tlaku / Možno používať pri vysokých I nízkych teplotách / Bráni mikro erózii a únave povrchu materiálu / Pohlcuje otrasy

NanoLub® AGB-3000 AW/AF prísada pre benzínové lodné motory

Použitie

NanoLub®AGB-3000 AW/AF prísada pre motorové oleje benzínových štvortaktných lodných motorov, je nová generácia rekondičných NANO-prísad pre motorové oleje na báze koncentrátu syntetického oleja zmiešaného s nano-fullerenovými časticami disulfidu wolframu (WS2). Zvýšuje výkon a znížuje nákladov na prevádzku a motorov lodí.Vykazuje vynikajúce vlastnosti proti extrémnemu tlaku (EP), proti treniu (AF) a proti opotrebeniu (AW). Miešateľný je so všetkými typmi olejov: syntetický, polosyntetický a minerálny.

Popis

NanoLub® je založený na jedinečnej patentovanej technológii, ktorá využíva viacvrstvové nano-fullerenové častice s pevným disulfidem wolframu (WS2). Tieto jedinečné viacvrstvové IF-WS2 nano-guličky sú  známe tým, že vykazujú vynikajúcu tepelnú stabilitu -273°C až +500°C, šokový tlak (5,076,000 PSI), tlak (4,263,000PSI) a robí ich univerzálne v extrémnych podmienkách, vrátane vysokých a extrémne nízkych teplôt, vysokého tlaku a vákua, vysokého zaťaženia, vysokých otáčok a koróznej odolnosti.

Vzhľadom ku svojej veľkosti (50-200 nm) a morfológii nano-častíc IF-WS2 ľahko vypĺňajú všetky nerovnosti kovov (škrabance, mikro-praskliny, mikro-trhliny…) pri vynikajúcich vlastnostiach proti opotrebeniu. Pri vysokých zaťaženiach (<1 GPa) sa vrstvy oddeľujú od guľôčok a na povrchu kovu nanesú tenkú ochrannú mono-vrstvu WS2, a tým sa znižuje trenie a opotrebenie medzi kovmi.

Technické údaje

 • Farba: tmavo šedá
 • Pomer nariedenie: 3% hmotnostných jednotiek
 •  Nosič: plne syntetický olej
 •  Viskozita: 600-750 cSt pri 40 ° C
 •  Hustota: 0,9-0,97 g / cm3
 •  Zdravotne nezávadné, netoxické uzavreté častice podľa protokolov OECD
 •  Bezpečnosť: zhoda s REACH

Odvetvie

 • Všetky typy štvortaktných benzínových lodných motorov

NanoLub® ADHB-6000 AW/AF prísada pre veľké naftové lodné motory

Použitie

NanoLub®ADBH-6000 AW/AF prísada pre motorové oleje naftových motorov pre veľkú až extrémnu záťaž, je nová generácia rekondičných NANO-prísad pre motorové oleje na báze koncentrátu syntetického oleja zmiešaného s nano-fullerenovými časticami disulfidu wolframu (WS2). Zvyšuje výkon a znižuje nákladov na prevádzku a údržbu veľkých lodných motorov. Vykazuje vynikajúce vlastnosti proti extrémnemu tlaku (EP), proti treniu (AF) a proti opotrebeniu (AW). Miešateľný je so všetkými typmi olejov: syntetický, polosyntetický a minerálny

Popis

NanoLub® je založený na jedinečnej patentovanej technológii, ktorá využíva viacvrstvové nano-fullerenové častice s pevným disulfidem wolframu (WS2). Tieto jedinečné viacvrstvové IF-WS2 nano-guličky sú  známe tým, že vykazujú vynikajúcu tepelnú stabilitu -273°C až +500°C, šokový tlak (5,076,000 PSI), tlak (4,263,000PSI) a robí ich univerzálne v extrémnych podmienkách, vrátane vysokých a extrémne nízkych teplôt, vysokého tlaku a vákua, vysokého zaťaženia, vysokých otáčok a koróznej odolnosti.

Vzhľadom ku svojej veľkosti (50-200 nm) a morfológii nano-častíc IF-WS2 ľahko vypĺňajú všetky nerovnosti kovov (škrabance, mikro-praskliny, mikro-trhliny…) pri vynikajúcich vlastnostiach proti opotrebeniu. Pri vysokých zaťaženiach (<1 GPa) sa vrstvy oddeľujú od guľôčok a na povrchu kovu nanesú tenkú ochrannú mono-vrstvu WS2, a tým sa znižuje trenie a opotrebenie medzi kovmi.

Technické údaje

 • Farba: tmavo šedá
 • Pomer nariedenie: 3% hmotnostných jednotiek
 • Nosič: plne syntetický olej
 • Viskozita: 600-750 cSt pri 40 ° C
 • Hustota: 0,90-0,99 g / cm3
 • Zdravotne nezávadne, netoxické uzavreté častice podľa protokolov OECD
 • Bezpečnosť: zhoda s REACH

Odvetvie

Veľké lodné motory

NanoLub® AEL- 0219 AW/AF/EP prísada pre veľké priemyselné uzavreté prevodové systémy

Použitie

NanoLub®AEL-0219 AW/AF/EP prísada do prevodových olejov pre veľké  uzavreté prevodové systémy v prevádzkach  s veľkou až extrémnou záťažou, je nová generácia rekondičných NANO-prísad pre prevodové oleje na báze koncentrátu syntetického oleja zmiešaného s nano-fullerenovými časticami disulfidu wolframu (WS2). Zvyšuje výkon a znižuje nákladov na prevádzku a údržbu. Vykazuje vynikajúce vlastnosti proti extrémnemu tlaku (EP), proti treniu (AF) a proti opotrebeniu (AW).). Zdravotne nezávadné, netoxické uzavreté častice podľa protokolov OECD.   Miešateľný je so všetkými typmi prevodových olejov.

NanoLub®AEL je špeciálne vyvinutá pre prevodové systémy ktoré pracujú pod vysokým dynamickým aj statickým zaťažením v extrémnom prostredí. Prísady vykazujú vynikajúcu ochranu proti korózií v akomkoľvek prostredí, vynikajúce vlastnosti separácie vody a odolnosť proti pene.

NanoLub®AEL je možné používať v  systémoch zahrňujúcich valčekové ložiská, reťaze, dopravníky a rôzne klzné súčasti.

NanoLub®AEL prísady je vhodné používať v prevádzkach ako napríklad :Veľké lodné prevodovky, ťažba ropy a hornín, cementárne, vápenky, oceliarne a ďalší ťažký priemysel.

Výrazný pokles tepla a trenia vedie k úsporám paliva, el.energie v prevodových systémoch v porovnaní s konvenčnými a ostatnými prevodovými olejmi na báze častíc (napr. MoS2). Vynikajúca tepelná a oxidačná stabilita v kombinácii a vysokým indexom viskozity poskytuje rozšírený rozsah prevádzkových teplôt.

Popis

NanoLub® je založený na jedinečnej patentovanej technológii, ktorá využíva viacvrstvové nano-fullerenové častice s pevným disulfidem wolframu (WS2). Tieto jedinečné viacvrstvové IF-WS2 nano-guličky sú  známe tým, že vykazujú vynikajúcu tepelnú stabilitu -273°C až +500°C, šokový tlak (5,076,000 PSI), tlak (4,263,000PSI) a robí ich univerzálne v extrémnych podmienkách, vrátane vysokých a extrémne nízkych teplôt, vysokého tlaku a vákua, vysokého zaťaženia, vysokých otáčok a koróznej odolnosti.

Vzhľadom ku svojej veľkosti (50-200 nm) a morfológii nano-častíc IF-WS2 ľahko vypĺňajú všetky nerovnosti kovov (škrabance, mikro-praskliny, mikro-trhliny…) pri vynikajúcich vlastnostiach proti opotrebeniu. Pri vysokých zaťaženiach (<1 GPa) sa vrstvy oddeľujú od guľôčok a na povrchu kovu nanesú tenkú ochrannú mono-vrstvu WS2, a tým sa znižuje trenie a opotrebenie medzi kovmi.

Technické údaje

 • Farba: čierna
 • Pomer nariedenie: 3% -10% hmotnosti
 • Zdravie: netoxické uzavreté zachytené častice podľa protokolov OECD
 • Bezpečnosť: zhoda s REACH
 • Odvetvie
 • Veľké lodné prevodovky, veľké cestné poľnohospodárske stroje, ťažba ropy a hornín, cementárne, vápenky, oceliarne a ďalší ťažký priemysel.