Technológia

NIS je výhradným výrobcom anorganických fullerenových nanočastíc v priemyselnom meradle vo svete.

Objavenie týchto revolučných častíc bolo navrhnuté na Nobelovu cenu za chémiu a pri výrobe produktov NanoLub® je použitých viac ako 100 patentov spoločnosti NIS

NIS je prvým, kto úspešne komerčne vyrába viacvrstvové, sférické a tubulárne nano štruktúry z anorganických materiálov. Prvá anorganická zlúčenina syntetizovaná NanoMaterials (dcérska spoločnosť NIS) do viacvrstvových guľovitých a rúrkových tvarov je disulfid wolfrámu (WS2). Tieto častice majú výrazne vysokú odolnosť voči teplote, tlaku a nárazu. Majú nízku toxicitu a vysoké tlmiace vlastnosti. Tieto vlastnosti vo vhodných formuláciách môžu uľahčiť tvorbu „super výkonných“ mazív, povlakov a polymérnych kompozitov.

Medzi prednosti patrí

  • Lepší výkon v extrémnych podmienkach
  • Lepšia odolnosť proti nárazom
  • Vyššia energetická účinnosť
  • Bezpečné z hľadiska užívateľov aj ochrany životného prostredia
  • Výnimočná schopnosť predlžovať životnosť a efektívnu prevádzku pracovných mechanizmov
  • Zníženie prestojov a nákladov na prevádzku