Ako fungujú prísady NanoLub® IF- WS2

Objavenie týchto revolučných častíc bolo navrhnuté na Nobelovu cenu za chémiu a pri výrobe produktov NanoLub® je použitých viac ako 100 patentov spoločnosti NIS

Všetky výrobky NanoLub® sú testované a doporučené k užívaniu spoločnosťou Techenomics International  ktorá prevádzkuje tri akreditované laboratóriá ISO 9001

NanoLub® mazivá ,, VEDA KTORÁ PRINÁŠA ÚSPORY „

INOVATÍVNE A ÚSPORNÉ RIEŠENIA NAVRHUJEME ZDARMA

 

Skupina produktov NanoLub® IF-WS2 od spoločnosti Nanotech Industrial Solutions, ktorá je k dispozícii prostredníctvom spoločnosti NANO- GROUP Slovakia s.r.o., je prvou úspešnou komerčnou implementáciou anorganických viacvrstvových fullerénových nanočastíc do mazív pre extrémne tlaky (EP), založených na patentovanej a ocenenej technológii.

Prísady NanoLub® IF-WS2 pôsobia ako guľôčkové ložiská medzi kovovými povrchmi a odlupujú sa na opravu mikro trhlín  v kontaktných situáciách. Na kovoch vytvárajú mikro vrstvu, ktorá chráni pracovné povrchy a zabraňuje ich dotyku.

Viacvrstvový guľovitý dutý tvar nanočastíc im umožňuje valiť sa medzi kovovými povrchmi motorov, komponentov a hydraulických zariadení, čím sa znižuje trenie až o 30%. Pridaním prísady NanoLub® IF-WS2 do oleja a maziva zlepšuje mazaciu schopnosť. Výsledné nižšie opotrebenie vedie k dlhšej životnosti komponentov, nižším prevádzkovým teplotám, čo umožňuje vyššiu produktivitu a predlžuje životnosť oleja. Tieto vlastnosti znižujú celkové prevádzkové náklady.

Prísady WS2 majú v porovnaní s prísadami sulfidu molybdénového (MoS2), ktoré sa bežne používajú v olejoch, výrazne vynikajúce mazacie vlastnosti. WS2 je jedným z najznámejších materiálov známych vede a má koeficient trenia iba 0,03. Jeho suchá klzkosť nie je porovnateľná so žiadnou inou látkou.

WS2 ponúka vynikajúce mazanie v extrémnych podmienkach zaťaženia, teploty. Preukázalo sa, že je účinný od mínus 273 stupňov Celzia do 650 stupňov. Ponúka vynikajúcu tepelnú stabilitu a odolnosť proti oxidácii pri vyšších teplotách.

Sortiment produktov NanoLub® zahŕňa prísady do motorových, prevodových a hydraulických olejov, mazivá AW / AF rôznych druhov, prísady do chladiacich a mazacích emulzií pre strojárenský priemysel a taktiež suché nátery AW / AF schopné výrazne zvyšovať výkon zariadení i pri extrémnom tlaku, záťaži a teplote.

Využitie : Cestná, železničná a lodná doprava. Ťažká cestná, stavebná a poľnohospodárska technika. Ľahký aj ťažký priemysel, strojárenstvo, baníctvo, hutníctvo, obrana a energetika.

Mazivá NanoLub® brániace opotrebeniu a treniu sú založené na jedinečnej patentovanej technológii, ktorá využíva viacvrstvové nano-fullerenové častice s pevným disulfidom wolfrámu (WS2). Tieto jedinečné viacvrstvové IF-WS2 nano-guľôčky sú známe tým, že vykazujú vynikajúcu tepelnú stabilitu -273 ° C do + 500 ° C, šokový tlak (5,076,000 PSI), tlak (4,263,000PSI) a robí ich univerzálnymi v extrémnych podmienkach, vrátane vysokých a extrémne nízkych teplôt, vysokého tlaku a vákua, vysokého zaťaženia, vysokých otáčok a koróznej odolnosti.

Vzhľadom k svojej veľkosti (50-200 nm) a morfológiu nano-častíc IF-WS2 ľahko vypĺňajú všetky nerovnosti kovov (škrabance, mikro-praskliny, mikro-trhliny …) pri vynikajúcich vlastnostiach proti opotrebeniu. Pri vysokých zaťaženiach (<1 GPa) sa vrstvy oddeľujú od guľôčok a na povrch kovu nanesú tenkú ochrannú mono-vrstvu WS2, a tým sa znižuje trenie a opotrebenie medzi kovmi.