Výrobky NanoLub®

 Označenie výrobkov NanoLub® IF -WS2

Prísady pre motorové oleje

AC – 1000 AW/AF   prísady pre motorové oleje do benzínových motorov osobných a dodávkových automobilov

MC – 2100 AW/AF   prísady pre motorové oleje do benzínových motorov  motocyklov a záhradnej techniky

AGB – 3000 AW/AF  prísady pre motorové oleje do benzínových lodných motorov

RACING G1 AW/AF  prísady pre motorové oleje do závodných automobilov

AGG – 2001 AW/AF   prísady pre benzínové generátory

AC -1100 AW/AF       prísady pre motorové oleje do naftových motorov osobných a dodávkových automobilov

AC – 1101 AW/AF      prísady pre motorové oleje do naftových motorov veľká až extrémna záťaž – autobusy, kamióny, stav.technika atď..

ADHB – 6000 AW/AF prísady pre motorové oleje do naftových lodných motorov veľká až extrémna záťaž

ADL -7000 AW/AF    prísady pre motorové oleje do dieselových  motorov lokomotív veľká až extrémna záťaž

ADPP – 8000 AW/AF prísady pre motorové oleje do motorov naftových elektrární  veľká až extrémna záťaž

ADG – 2201 AW/AF  prísady pre naftové generátory

Prísady pre prevodové oleje

AG – 3.1 AW/AF/EP     Prísady do prevodoviek a diferencialov všetkých druhov manuálnych prevodoviek. Nie je vhodná pre automatické prevodovky.

AEL – 0219 AW/AF/EP  Prísady do uzavretých prevodoviek a veľkých prevodových systémov veľká až extrémna záťaž

Prísady pre oleje pre strojárenstvo

ACO – 4000 AW/AF  Prísady pre kompresory

AEL – 0100 AW/AF   Prísady pre priemysel

ABO – 0101AW/AF   Prísady pre ložiskový olej

ABO – 0201AW/AF   Prísady pre ložiskový olej vysoká záťaž

AEL – 0200 AW/AF   Prísady pre strojárske oleje vysoká záťaž

Prísady pre rezné oleje a aditíva pre emulzné kvapaliny pre strojárenstvo

AMFO – 2000 AW/AF/EP   Prísada pre rezné oleje strojárenstvo – rezanie, valcovanie závitov, sústruženie, frézovanie ………

AMFW – 3000AW/AF/EP    Aditíva pre emulzné kvapaliny strojárenstvo / Prísada pre hydrólový olej /

MFW – 3300 AW/AF/EP     Vodná emulzná kvapalina pre strojárenstvo ,,Nie je olej “ rieditelná iba s vodou

MFWD – 3302 AW/AF/EP   Vodná metalurgická kvapalina pre valcovanie a ťahanie

Prísady pre tuhé mazivá

APL AW/AF       Prísada pre plastické mazivá